WiFi STREFA

Postawienie prostego Routera SOHO nie wystarczy. Specyfika budynku, materiały ścian, oddalenie budynków produkcji czy magazynów wielopiętrowość to wszystko powoduje problemy z zasięgiem sieci WiFi.

Jesteśmy po to by te wszystkie kłopoty i wątpliwości rozwiązać kompleksowo i bezpiecznie. Tak nie zapomnimy też o bezpieczeństwie tak bardzo bagatelizowanym przy amatorsko wykonanych Strefach WiFi.